Sơ kết 4 năm Chương trình APLIQUE BEM


     Ngày 22/05//2018, Công ty Arysta LifeScience Việt Nam kết hợp với Cục BVTV, Trung tâm BVTV Phía Nam, và 5 Chi cục Đồng Tháp, An Giang, Long An, Sóc Trăng, Kiên Giang tổ chức buổi Sơ kết 4 năm chương trình APLIQUE BEM tại Việt Nam và Định hướng hoạt động cho thời gian sắp tới...


     
    APLIQUE BEM Việt Nam là chương trình phi lợi nhuận theo dự án APLIQUE BEM toàn cầu của tập đoàn Arysta LifeScience. Chương trình này thực hiện thành công tại Brazil từ 2007 và tại Burkina Faso, Ivory Cost 2014. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Châu Á tổ chức Chương trình này bắt đầu từ cuối năm 2014.
     
     Mục đích của chương trình APLIQUE BEM là:
        1/ Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và đúng cách.
        2/ Cải thiện hiệu quả kỹ thuật và kinh tế của việc dùng thuốc bảo vệ thực vật.
        3/ Thể hiện đóng góp của Công ty Arysta vào sản xuất nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

     Chương trình đã và đang tiến hành ở 5 tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang với số lượng nông dân tham dự:
        1/ Năm 2014: 520 nông dân tại Long An
        2/ Năm 2015: 4.290 nông dân tại Long AnĐồng Tháp.
        3/ Năm 2016: 5.760 nông dân tại Đồng ThápAn Giang.
        4/ Năm 2017: 5.332 nông dân tại An GiangSóc Trăng.
        5/ Năm 2018: 5.280 nông dân tại Sóc TrăngKiên Giang.

     Sau hơn 4 năm thực hiện chương trình đã mang lại nhiều lợi ích cho nông dân trong vùng đã được tập huấn và kết quả khảo sát tại An Giang vào đầu năm 2018 sau khi đã kết thúc chương trình (số lượng mẫu khảo sát: 396 mẫu) cho thấy:
        1/ 43.7% nông dân phản ánh hiệu lực trừ sâu bệnh tăng 6-10% sau khi áp dụng kiến thức tập huấn A.BEM
        2/ 32.5% nông dân phản ánh hiệu liệu trừ sâu bệnh tăng 11-20% sau khi áp dụng kiến thức tập huấn A.BEM
        3/ 40.3% nông dân phản ánh chi phí dùng thuốc bảo vệ thực vật giảm 6-10% sau khi áp dụng kiến thức tập huấn A.BEM
        4/ 37.5% nông dân phản ánh chi phí dùng thuốc bảo vệ thực vật giảm 11-20% sau khi áp dụng kiến thức tập huấn A.BEM.

     Buổi sơ kết nhằm đánh giá kết quả và lợi ích của chương trình APLIQUE BEM đối với công tác BVTV của Ngành BVTV cũng như đối với các địa phương có sự hiện diện của chương trình. Bên cạnh đó buổi sơ kết cũng nhằm đút kết một số ưu khuyết điểm khi tiến hành thực tế để cải thiện tốt hơn trong thời gian sắp tới.

Một số hình ảnh trong hội nghịHơn 200 khách mời tham dự trong ngày Hội Nghị
Ông Lê Văn Thiệt - Cục Phó Cục BVTV Phát biểu tại Hội Nghị
Ông Hồ Văn Chiến - Cố vấn Chương trình Aplique BEM trao giải cho nông dân suất sắc
Ông Trần Đức Văn - TGĐ Công Ty Arysta LifeScience Việt Nam phát biểu tại Hội Nghị
Ông Trần Đức Văn - TGĐ Arysta LifeScience Việt Nam trao giải thưởng Trạm xuất sắc
Tất cả bản quyền thuộc về Arysta LifeScience

Đang online: 17


Tổng số khách truy cập: 2,595,558